ОПИ-АТ
ОПИ-АТ

Объединение
педагогических исследований
имени М. В. Агапова-Таганского

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Мария Илич-Агапова

Иллюстрированная история Белграда

Илустрована историја Београда [серб.-хорв. = Иллюстрированная история Белграда] / Др. Марија Илић-Агапова. — Београд: Издање Библиотеке општине града Београда, 1933 (Државна штампарија Краљевине Југославије). — 524 с.: ил.

  • — Београд: Дерета, 2002. — 473 с.: ил. — ISBN 86-7346-243-6.

Аннотация

Izuzetna monografska publikacija, reprint izdanje sa mnoštvom crno-belih fotografija i ilustracija. Beogradska povest koju kazuje ova knjiga je stavljena u najširi kontekst. Marija Ilić-Agapova je shvatila da lokalna istorija mora da bude stavljena u široko okruženje opštih istorijskih tokova, da bi bila bolje shvaćena. Zato je ova priča o prošlosti Beograda stalno preplitana sa pričom o istoriji Evrope, Balkana i srpskog naroda, počev od praistorije, preko antike do XX veka.

Ссылки

  • Илустрована историја Београда : Опис издања // dLibra : дигитална библиотека / Библиотека града Београда. — URL http://dlibra.bgb.rs/dlibra/docmetadata?id=1038 (дата обращения 2016-12-10).

____

Илустрована историја Београда [серб.-хорв. = Иллюстрированная история Белграда] / Марија Илић-Агапова. — Београд: Библиотека општине града Београда, 1933. — (переизд. — 2002).