ОПИ-АТ
ОПИ-АТ

Объединение
педагогических исследований
имени М. В. Агапова-Таганского

Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Мария Илич-Агапова

Сын защитника Белграда

Син браниоца Београда : Догађај из борбе под Београдом [серб.-хорв. = Сын защитника Белграда : Эпизод сражения под Белградом] / Dr. Марија Илић-Агапова; Илустровао Академски сликар А[рпад]. Балаж. — Београд: Француско-српска књижара А. М. Поповића, [1940] (Штампарија Драг. Грегорића, Београд). — 131 c.: ил. — (Библиотека »Радость«. — 18). — Цена 15.– динара.

sin_branioca_beograda.2002.jpg

  • — Београд: Book & Marso; Библиотека града Београда, 2002 (Штампа Графутура, Београд). — 135 с.: ил.; 19 см. — (Књига–мој друг. — Књ. 5). — Тираж 1000. — ISBN 86-7572-036-X.

Аннотация

Марија Илић-Агапова посветила је читав свој живот књизи и библиотекарству. Осим оснивања Библиотеке града Београда и Музеја града Београда налазила је време и за писање и превођење. При том није заобишла ни најмлађе читаоце којима је посвећивала посебну пажњу, па је аутор и овог романа из београдског миљеа после Првог светског рата. Роман о пожртвовању, сазревању и пријатељству Саше и Бисеније чији су се животни путеви на необичан начин укрстили.

На русском

Сын защитника Белграда / Мария Илич-Агапова; Пер. с серб. А. Смутная; Объед. пед. исследований им. М. В. Агапова-Таганского. — Москва: ВНИИгеосистем, 2016.

Ссылки

  • Син браниоца Београда : Опис издања // dLibra : дигитална библиотека / Библиотека града Београда. — URL http://dlibra.bgb.rs/dlibra/docmetadata?id=1026 (дата обращения 2016-12-10).

____

Син браниоца Београда [серб.-хорв. = Сын защитника Белграда] / Dr. Марија Илић-Агапова. — Београд: Франц.-српска књижара А. М. Поповића, [1940] (переизд. — 2002).